КАТЕГОРИИ

КОНТАКТИ


За въпроси:
СТОП ООД
София, ул. Черковна 57, ет.2, офис 10
безплатен телефон: 0800.11.100
телефон: 944.11.16
email:

Фирмени данни:
СТОП ООД
Булстат: 131394754
НДР: 4220069155
банкова сметка: 1046645203
банков код: 15091501
Първа Инвестиционна Банка АД
съдебно решение на СГС: 3236/2005